Zaprzyjaźnione z nami Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprosiło nas na Jubileusz 15-lecia, którego główna uroczystość przebiegała 25 maja 2023r. i rozpoczęła się o godz. 1500 przemarszem ze Starego Rynku do CK „Rondo” z udziałem Grodziskiej Orkiestry Dętej.

 

Opalenicki UTW reprezentowali Krystyna Fertig oraz Maria i Bogdan Andrzejewski (dziekan Elżbieta Adamczewska i część rady programowej uczestniczyła w tych dniach w wycieczce w Pieninach zorganizowanej w ramach UTW). Nasza delegacja znalazła się w gronie znakomitych gości w osobach kierownictwa Powiatu i Miasta Grodziska, przedstawicieli instytucji, placówek oświatowych i ofganizacji społecznych oraz UTW ze Stęszewa i Sierakowa.

 

 

W wystąpieniu Prezesa GSUTW Agnieszki Koniecznej-Stopa, popartego prezentacją medialną przedstawiony został bardzo bogaty dorobek Grodziskiego Uniwersytetu w minionych 15-tu latach. W podobnym akcencie gratulacji i życzeń przebiegały wystąpienia władz samorządowych i zaproszonych gości, między innymi i naszej opalenickiej delegacji.

 

 

 

Część oficjalną kończyły występy artystyczne, po których gospodarze zaprosili wszystkich na okolicznościowy poczęstunek, gdzie „honorową” pozycję stanowił oryginalny tort przygotowany przez znaną cukiernię „Kachlicki”.

 

Bogdan Andrzejewski
Zdjęcia: Marcin Chróst