Studenci UTW z Opalenicy dnia 21 stycznia 2023 roku wzięli udział w już 80 spotkaniu Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej w Poznaniu. Tym razem do czytania poezji Julii Hartwig poproszono Martę Lipińską.

Julia Hartwig to jedna z najbardziej uznanych współczesnych polskich poetek, także pisarka, eseistka, tłumaczka z języka francuskiego i angielskiego. Jej dorobek literacki obejmuje kilkanaście zbiorów poezji i prozy poetyckiej oraz monografie, eseje, tłumaczenia i książki dla dzieci. Tomy poetyckie to między innymi: „Pożegnania”, „Czuwanie”, „Gorzkie żale”. Jest także autorką tomów poematów prozą: „Mówiąc nie tylko do siebie”, szkiców: „Pisane przy oknie”, książek dla dzieci: „Pierwsze przygody Poziomki”. Jej utwory były z kolei tłumaczone na różne języki krajów europejskich. Program naszego spotkania składał się z czterech części: Wychodźcie im na spotkanie, Elegie rodzinne, Z czego rodzi się wiersz, Człowieku wita. Po każdej części przygrywała nam na altówce Kinga Tarnowska. Opiekę merytoryczną nad Salonem objął wiceprezes poznańskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak. Następnie w kuluarach Teatru osobiście spotkaliśmy się z perfekcyjnie czytającą poezje Martą Lipińską-polską aktorką teatralną, radiową, filmową i telewizyjną. Podziękowaliśmy wspaniałej aktorce piękną wiązanką kwiatów i uwieńczyliśmy nasze spotkanie wspólnym zdjęciem.

D.K.