A_TO czyli Amatorski Teatr w Opalenicy jest wyrazem potrzeb i tęsknot wielu osób. Amatorski w najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli tworzony przez ludzi oddanych teatrowi i sztuce. To grupa pełna pomysłów, pasji i chęci tworzenia magicznych przestrzeni, które mają inspirować, bawić, ale i poruszać. Każdy teatr powinien mieć swój dom – naszym domem jest Centrum Kultury i Biblioteka w Opalenicy. Jeśli zechcesz, możesz stać się częścią tego miejsca – jako aktor lub jako widz. Bo teatr bez widza nie istnieje!


Logotyp. Białe tło. Duże litery A_TO. Na podkreślniku stoi sylwetka charliego chaplina oparta o laskę. Na dole napis Amatorski Teatr w Opalenicy