Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 Opalenickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się w czwartek  6 października 2022 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki imienia Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.

 

 

Dziekan UTW Elżbieta Adamczewska po powitaniu zebranych, przedstawiła wstępny program dla poszczególnych sekcji w nowym roku akademickim. W tym roku będą działać sekcje: literacko – filmowa, przyrodnicza, historyczna, strzelecka, komunikacji społecznej, kulinarna, języka niemieckiego i angielskiego, sportowa, gimnastyczna.

 

 

Następnie głos zabrał Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, który podziękował pani Dziekan Elżbiecie Adamczewskiej za prowadzenie naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i prof. Stanisławowi Jankowiakowi za jego wsparcie. 

Życzenia złożyli nam nasi przyjaciele z Grodziskiego UTW i Miedzichowskiego UTW oraz Opalenickiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

 

Oficjalnie XIII rok akademicki naszego uniwersytetu rozpoczął Rektor Opalenickiego UTW prof. Stanisław Jankowiak, który dokonał immatrykulacji nowo przyjętych studentów: Małgorzata Braun, Halina Macińska, Jolanta Putyła, Urszula Wojciechowska, Ewa Woźniak, Grzegorz Dyderski, Tadeusz Pewiński oraz Bogdan Przybylski.

Następnie odbył się okolicznościowy wykład prof. Stanisława Jankowiaka pt. „Wojna i okupacja – trudne rozliczenia przeszłości”.

 

Tegoroczną inaugurację uświetnił Zespół Wokalny „Pauza” ze Zbąszynia pod kierunkiem Krzysztofa Klorka.

 

JR