Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

369 0

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POD NAZWĄ

Cztery pory roku w opalenickim obiektywie”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Cztery pory roku w opalenickim obiektywie” (dalej zwanego Konkursem) jest Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy (dalej zwana Organizatorem).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.ckibopalenica.pl

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, która jest autorem zdjęć zgłaszanych przez nią do Konkursu.

1.5. Przedmiotem fotografii w konkursie ,,Cztery pory roku w opalenickim obiektywie” powinny być krajobrazy i urokliwe miejsca gminy Opalenica sfotografowane w danej porze roku.

2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU:

2.1. Konkurs fotograficzny składa się z następujących edycji:

a) I etap – jesień od 5.11.2019 r. do 13.12.2019 r. – dostarczenie prac fotograficznych, do 20.12.2019 r. wyłonienie przez jury najlepszych prac spośród zgłoszonych
do konkursu edycji jesiennej,

b) II etap – zima od 23.12.2019 r. do 13.03.2020 r. – przesyłanie prac fotograficznych, do 20.03.2020 r. wyłonienie przez jury najlepszych prac spośród zgłoszonych
do konkursu edycji zimowej,

c) III etap – wiosna 23.03.2020 r. do 12.06.2020 r. przesyłanie prac fotograficznych,
do 19.06.2020 r. wyłonienie przez jury najlepszych prac spośród zgłoszonych
do konkursu edycji wiosennej,

d) IV etap lato 21.06.2020 r. do 11.09.2020 r. przesyłanie prac fotograficznych,
do 18.09.2020 r. wyłonienie przez jury najlepszych prac spośród zgłoszonych
do konkursu edycji letniej

Wystawa pokonkursowa nastąpi po zakończeniu czterech edycji konkursu.

3. ZASADY ZGŁASZANIA ZDJĘĆ DO KONKURSU:

3.1. Każdy uczestnik może zgłosić w poszczególnych edycjach konkursu maksymalnie trzy zdjęcia, na nośniku cyfrowym CD w formacie JPG,
w rozdzielczości 300 dpi.

3.2. Dopuszczalna jest minimalna obróbka zdjęć (kadrowanie, wyostrzenie), nie dopuszczalne są fotomontaże, zmiana kompozycji (wycinanie, doklejanie elementów).

3.3. Prace należy składać osobiście lub przesłać na adres CKiB w Opalenicy

3.4. Do koperty zaadresowanej na organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy włożyć: płytę CD z pracami zgłaszanymi do konkursu
w wersji cyfrowej
, informacje z danymi identyfikującymi autora zdjęć: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu; – wykaz nadesłanych prac
z opisem zgodnym z numeracją
zdjęć. Wymagane są: tytuł zdjęcia oraz lokalizacja obiektu, krajobrazu (w miarę dokładna); – oświadczenie w zakresie praw autorskich załącznik nr 1 lub 2; – oświadczenie o przystąpieniu
do konkursu załącznik nr 3 lub 4.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nie spełniających wymogów zapisanych w regulaminie.

3.6. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu ani prac odrzuconych.

4. ZASADY OCENY ZDJĘĆ

4.1. Laureatów konkursu fotograficznego wyłoni powołane jury.

4.2. Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora.

4.3. Spośród wszystkich prac nadesłanych Jury wybierze najlepsze prace konkursowe.

4.4. Decyzje Jury są ostateczne.

4.5. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe.

4.6. Ponadto wybrane zdjęcia będą publikowane na stronach internetowych Organizatorów.

4.7. Lista zwycięzców konkursu fotograficznego zostanie ogłoszona w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych Organizatora.

4.8. W przypadku wykrycia nieetycznych praktyk Organizator zastrzega sobie prawo
do wykluczenia z Konkursu uczestnika bez podawania przyczyn.

5. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

5.1. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię
i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres mailowy, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w ograniczonym zakresie
do dalszych działań promocyjnych, marketingowych, związanych z charakterem działalności Organizatora (w celu np. przypisania autora do fotografii). Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do
swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie
i
otrzymania nagrody.

5.2. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu oraz udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się
do rozpowszechniania w ramach celów statutowych CKiB w Opalenicy, przechowywania i eksponowania w zasobach CKiB w Opalenicy.

Related Post

Się biega, się pomaga!

Posted by - Styczeń 11, 2020 0
W Opalenicy wystartował dziś bieg 28 godzinny na 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Opalenicki bieg od 4 lat towarzyszy…

Wyróżnienie z wydawnictwa ZAKAMARKI

Posted by - Grudzień 9, 2016 0
Nasza biblioteka została wyróżniona w konkursie „Jesień w Raju”, zorganizowanym przez wydawnictwo ZAKAMARKI. Zadaniem konkursu było przeprowadzenie zajęć bibliotecznych w…

Warsztaty wokalne!

Posted by - Luty 4, 2016 0
Nasze warsztaty wokalne! W akcji Piotr Witczak i młode adeptki śpiewu. Zajęcia w każdą środę od godziny 18.00. Są jeszcze…

Spotkanie z Wiesławem Drabikiem

Posted by - Kwiecień 24, 2013 0
W 1995 roku UNESCO ustanowiło dzień 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. Jednak w Hiszpanii już od 1930…