Zespół powstał w marcu 1977 roku. Jego założycielką była Stefania Redlich – ówczesna przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rudnikach, która wyszła z propozycją wspólnego śpiewania. Skład zespołu został zrekrutowany spośród członkiń KGW i członków Kółka Rolniczego. Próby odbywały się Wiejskim Domu Kultury w Rudnikach.
Od początku istnienia zespołem opiekuje się Stefan Dziamski – emerytowany już – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnikach. Funkcję kierownika nieprzerwanie pełni kryjąca się pod artystycznym pseudonimem Apoloni Karmelkowej Wanda Kałek – artystyczna dusza zespołu, która znana jest z wygłaszania humorystycznych monologów ukazujących wiejską rzeczywistość.
Rudniczokom akompaniuje zespół w składzie:

– Marek Duda – akordeon

– Henryk Adamczak – klarnet

– Stefan Szuber – kontrabas

Zespół wykonuje pieśni ludowe, wielkopolskie oraz pieśni z regionu opalenickiego. W swoim repertuarze mają także piosenki biesiadne i rozrywkowe.
Początkowo zespół działał pod nazwą Rudniczanki, jednak po zasileniu szeregów męskimi głosami, nazwę zmieniono na Rudniczoki.

Rudniczoki wielokrotnie występowały na imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Koncertowali w zaprzyjaźnionych z Opalenicą niemieckich miastach partnerskich. Co roku także pojawiają się na kolejnych koncertach cyklu „Wspomnień Czar” organizowanych przez opalenickie CKiB, na których prezentują się lokalne grupy śpiewacze.