• Rektor: prof. zw. dr hab. Stanisław Jankowiak,
  • Dziekan UTW: Elżbieta Adamczewska,
  • Prodziekan: Krzysztof Primke,
  • Prodziekan: dr Wojciech Szwed,
  • Skarbnik: Halina Werner,
  • Sekretarz: Alicja Grabowska,
  • Kronikarz: Małgorzata Zamośna,
  • Informatyk: Jarosław Różanek,
  • Członkowie d/s kultury i turystyki : Ewa Czarnuszka, Bogumiła Prałat, Krystyna Fertig, Elżbieta Mazurek.