Opalenicki Zespół wokalny Leszka Górki

Opalenicka Grupa Wokalna zrzesza osoby, które na co dzień zajmują się pracą zawodową zupełnie nie związaną z muzyką, wychowaniem dzieci czy też logistyką domową.
Odskocznią od tej codzienności są dla nich spotkania Leszka Górkę na zajęciach wokalnych. Członkowie zespołu szybko stali się również grupą przyjaciół, którzy kontakt utrzymują nie tylko w poniedziałki – kiedy odbywają się próby.
Jak sami podkreślają, są zgraną drużyną i zawsze mogą na siebie liczyć – nie tylko w kwestiach muzycznych.

Prowadzący Opalenicką Grupę Wokalną Dr Leszek Górka, to ceniony w środowisku dyrygent i chórmistrz, wykładowca akademicki/szkolny aranżer i instrumentalista. Doktor sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. Absolwent Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Od  1995 r. pracuje z amatorskimi zespołami chóralnymi, a od 1996 r. jest dyrygentem Zespołu Kameralnego „Amici Canti”, z którym zdobył wiele nagród na ogólnopolskich konkursach chóralnych.

Posiada ogromne doświadczenie sceniczne: jako dyrygent, instruktor młodzieży szkolnej a także juror konkursów piosenki.
Realizując różne projekty w ramach pracy zawodowej, stał się autorem i aranżerem wielu utworów począwszy od dzieł chóralnych poprzez widowiska sceniczne i plenerowe a skończywszy na muzyce rozrywkowej.

Za dotychczasową działalność artystyczną nagrodzony przez Starostę Poznańskiego i Marszałka Powiatu Poznańskiego.