1. Plan zajęć na II semestr zostanie podany na str. internetowej UTW w trakcie ferii zimowych.
  2. Dyrektor Centrum Kultury zaproponował udział w projekcie skierowanym dla osób w wieku 60 +.  Tytuł projektu: „A na wiosnę forma rośnie!”. Kieruje nim  Pani Ewa Grabowska z biblioteki. W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl zajęć obejmujących: nowe technologie, rozwój, zdrowie i ruch. Rozpocznie się w styczniu, a zajęcia odbywać się będą w siedzibie Centrum Kultury. Szczegóły zostaną podane  w późniejszym terminie. Zajęcia w projekcie są bezpłatne.
  3. Słuchacze naszego UTW mają możliwość skorzystania z basenu w hotelu „REMES”. Opłata za 20 wejść 170zł do wykorzystania przez 1,5 miesiąca, od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1600. Dodatkowe informacje: tel. 602 753 609.