14 marca 2022 w lokalnej gazecie „Dzień po dniu” ukazał się obszerny  artykuł na temat pobytu studentów UTW na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu wraz ze zdjęciami w lapidarium.

Gazetę wysłałam w całości prof. Januszowi Skoczylasowi i otrzymałam niecodzienne podziękowanie, które zaprezentowane jest poniżej:

Elżbieta Adamczewska