W tym celu 60 osobowa grupa studentów Trzeciego Wieku w dniu 04.03.2022 roku udała się autokarem na Kampus Morasko na Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych znajdujący się w budynkach Collegium Geographicum oraz Collegium Geologicum. W nowoczesnych budynkach studenci korzystają z pracowni komputerowych i laboratoriów, cyfrowego archiwum kartograficznego oraz biblioteki. W ich sąsiedztwie zlokalizowane jest Muzeum Ziemi oraz park z lapidarium.

 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM jest wyjątkowy ze względu na najbogatszą w Polsce ofertą dydaktyczną z zakresu nauk o Ziemi i szeroki wachlarz przedmiotów nauczanych w językach obcych. Instytut Geologii powstał w 1990 roku. Z racji jego umiejscowienia na Morasku, jednym z istotniejszych zagadnień badawczych stał się meteoryt Morasko.

Na miejscu powitał nas gospodarz spotkania prof. zw. dr hab. Janusz Skoczylas.

 

 

 

Zaś wykład zatytułowany „Zjawiska wulkaniczne na kuli ziemskiej” bardzo interesująco poprowadził adiunkt dr Wojciech Stawikowski. Wykład głównie dotyczył budowy geologicznej wnętrza Ziemi i geotektoniki. Szczegółowo zostały omówione procesy powstawania magmy (magmatyzm), które można podzielić na plutonizm i wulkanizm.

 

 

Prowadzący wykład wskazał na miejsca koncentracji wulkanów i zjawisk wulkanicznych na świecie związanych z głównymi środowiskami geotektonicznymi. Do których, należą:
– ryfty – globalne rowy tektoniczne dzielące się na śródoceaniczne i kontynentalne,
– strefy subdukcji – styki litosfery oceanicznej i kontynentalnej,
– plamy gorąca – miejsca szczególnej aktywności magmowej na Ziemi.
Wszystkie z tych zjawisk i procesów objaśnianie były w sposób wizualny, co było bardzo przystępne dla każdego ze słuchaczy.

Następnie cała grupa przeszła do lapidarium, które powstało w 1994 roku na 75 rocznicę Uniwersytetu Poznańskiego. W kolekcji znajdują się głazy narzutowe, będące efektem działalności lądolodu skandynawskiego. Prezentowane tam są również fragmenty pni czarnych dębów, których wiek sięga około 2700 lat.

 

 

Nasza wizyta została zakończona w Muzeum Ziemi WNGiG, które jest pod opieką naukowców Instytutu. Właśnie tutaj znajduje się dwa największe fragmenty meteorytu Morasko, który spadł na Ziemie ok. 4100 a 2700 rokiem p.n.e. i ważą ok. 261 i 160 kg!

Wszyscy z wielkim entuzjazmem oglądali pozostałe eksponaty okazów mineralogicznych i paleontologicznych zgromadzonych z Polski i świata.

 

Uczestnicy z wielkim bagażem wiedzy geologicznej wrócili do Opalenicy i na pewno nie była to ostatnia wizyta na Morasku!

Regina Kańduła