Główną siedzibą jest Biblioteka Publiczna Gminy Opalenica, w której znajdują się:

 • wypożyczalnia dla dorosłych
 • oddział dla dzieci i młodzieży

Ponadto biblioteka posiada 4 filie biblioteczne:

 • w Łagwach: ul. Słoneczna 26;
 • w Rudnikach: Rudniki 84;
 • w Uścięcicach: ul. Długa 3;
 • w Wojnowicach: ul. Poznańska 15.

Działalność kulturalna

Prócz katalogowania i udostępniania zbiorów książkowych biblioteka oferuje również:

 • spotkania autorskie zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Gościliśmy już między innymi: dziennikarza i podróżnika Jarosława Kreta, znawcę polskiej literatury współczesnej dr. Przemysława Czaplińskiego, znawcę wydarzeń z Powstania Wielkopolskiego Marka Rezlera, oraz autorów książek dla dzieci i młodzieży: Krzysztofa Petka, Małgorzatę Gutowską- Adamczyk, ilustratora książek dla dzieci Bohdana Butenkę, reżysera Krzysztofa Zanussiego; aktorki i aktorów – Annę Seniuk, Annę Romantowską, Dariusza Kowalskiego;
 • cykliczne spotkania z przedszkolakami. Dodatkowo w czerwcu w ramach „Tygodnia Czytania” biblioteka zaprasza znane osoby z regionu, które czytają dzieciom wybrane przez siebie bajki;
 • gry i zabawy skierowane dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz letnich wakacji;
 • lekcje biblioteczne (np. „Dbaj o Fejs. O bezpieczeństwie w sieci”) oraz akcje typu „Wszystkie drogi prowadzą do książki” lub „Memem w bibliotekę”, mające na celu promocję czytelnictwa w regionie;
 • Klub Włóczkersów;
 • Klub Malucha;
 • dostęp do ebooków i audiobooków;
 • bezpłatne korzystanie z Internetu.

 

Zbiory

Księgozbiór ma charakter uniwersalny, służy kształtowaniu kultury społeczeństwa, kształceniu ogólnemu i zawodowemu, a także rozrywce. W naszej bibliotece znajduje się kanon literatury o wartościach ponadczasowych, czyli klasyka polska i obca oraz wszystkie najważniejsze pozycje współczesnej prozy, które są na bieżąco aktualizowane.

Biblioteka posiada obszerny księgozbiór obejmujący:

 • literaturę piękną (polską i obcojęzyczną, prozę i poezję)
 • popularnonaukową:

          a) nauka o literaturze
          b) psychologia
          c) religioznawstwo
          d) socjologia
          e) polityka
          f) ekonomia
          g) prawo i administracja
          h) szkolnictwo i pedagogika
          i) etnografia
          j) matematyka, fizyka, chemia, biologia, ochrona środowiska
          k) medycyna
          l) informatyka
          ł) inne książki specjalistyczne

Dział dziecięcy oferuje bogatą ofertę skierowaną dla najmłodszych czytelników.

Ponadto biblioteka posiada bogate zasoby lektur szkolnych dla szkoły podstawowej i liceum.

Istnieje również możliwość zamówienia książek z innych bibliotek.

 

Historia biblioteki

Opalenicka biblioteka powstała na zrębach przedwojennej biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych, którego księgozbiór w czasie okupacji był przechowywany w piwnicy opalenickiego ratusza. Pieczę nad nim sprawowała woźna ratusza pani Konstancja Przydrożna.

W 1945 r. burmistrz miasta Czesław Rutecki zlecił zorganizowanie wypożyczalni książek pracownikom zarządu miejskiego. Byli to: Łucja Baraniecka, pełniąca funkcję bibliotekarki do 1947 r. oraz Władysław Bartkowiak, który w 1947 r. przejął opiekę nad zbiorami.

3 marca 1949 r. biblioteka, dotąd mająca charakter społeczny, została mianowana Miejską Biblioteką Publiczną. Odtąd MBP została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych. W tym samym czasie stanowisko kierownika placówki powierzono Jadwidze Borowskiej, pełniącej tę funkcję do 30 września 1951r.

Na wypożyczalnię przeznaczono lokal przy Rynku, jego powierzchnia wynosiła 49 metrów kwadratowych. W tym pomieszczeniu biblioteka działała do 1952 r., a następnie została przeniesiona do budynku przy ulicy 1 Maja, a w 1959 na ulicę Farną.

W 1953 r. wraz ze zmianą lokalu funkcję kierownika placówki zaczęła pełnić Wanda Szade, pracująca w bibliotece do 1962 r. Kolejnymi kierownikami były: od 1962 r. Genowefa Duda, od 1972 r. Janina Grabowska, która po 1989r. została przemianowana na dyrektora, a od 2006 do 2016 tę funkcję pełniła Ewa Grabowska. W latach 2017 – 2019 pracą biblioteki kierował Karol Piotrzkiewicz, a od września 2019 r. robi to Daria Klorek.

Pierwsza informacja o wypożyczeniu książek za miesięczną opłatą 30 i 10 zł pochodzi z roku 1949. Z tego okresu mamy też pierwsze potwierdzone wiadomości o księgozbiorze i czytelnikach. Sprawozdanie z tamtego roku mówi, że biblioteka liczyła 172 czytelników i posiadała 1182 woluminy, nabywane z różnych nieodpłatnych źródeł. Była otwarta dwa razy w tygodniu przez trzy godziny.

W roku 1969 miało miejsce kolejne przeniesienie zbiorów bibliotecznych. Tym razem z lokalu przy ulicy Farnej do nowo otwartego Miejskiego Domu Kultury, w którym biblioteka miała swoją siedzibę przez 10 lat. W 1979 r. nastąpiło zakończenie rozbudowy MDK i biblioteki. Powstał Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych. Rozbudowano też znacznie sieć biblioteczną, na którą obecnie składają się 4 filie.

Od października 2016 r. opalenicka biblioteka działa w strukturze Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.