Główną siedzibą jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Opalenicy, w której znajdują się:

– wypożyczalnia dla dorosłych
– oddział dla dzieci i młodzieży
– czytelnia.

Ponadto biblioteka posiada 4 filie biblioteczne:

– w Łagwach: ul. Słoneczna 26;

– w Rudnikach: Rudniki 84.

– w Uścięcicach: ul. Długa 3;

– w Wojnowicach: ul. Poznańska 15.

Działalność kulturalna

Prócz katalogowania i udostępniania zbiorów książkowych biblioteka oferuje również:

– spotkania autorskie zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Gościliśmy już między innymi: dziennikarza i podróżnika Jarosława Kreta, znawcę polskiej literatury współczesnej dr. Przemysława Czaplińskiego, znawcę wydarzeń z Powstania Wielkopolskiego Marka Rezlera, oraz autorów książek dla dzieci i młodzieży: Krzysztofa Petka, Małgorzatę Gutowską- Adamczyk, ilustratora książek dla dzieci Bohdana Butenkę, reżysera Krzysztofa Zanussiego; aktorki i aktorów – Annę Seniuk, Annę Romantowską, Dariusza Kowalskiego;

– cykliczne, comiesięczne spotkania z przedszkolakami w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Dodatkowo w czerwcu w ramach „Tygodnia Czytania” biblioteka zaprasza znane osoby z regionu, które czytają dzieciom wybrane przez siebie bajki;

– gry i zabawy skierowane dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz letnich wakacji. Właśnie w tych okresach działa u nas „Tęczowa Pracownia Plastyczna”;

– lekcje biblioteczne (np. „Dbaj o Fejs. O bezpieczeństwie w sieci”) oraz akcje typu „Wszystkie drogi prowadzą do książki” lub „Memem w bibliotekę”, mające na celu promocję czytelnictwa w regionie;

– Biblioteczne Spotkania Filmowe – KINO ŁĄCZY;

– bezpłatne korzystanie z Internetu.

Zbiory

Księgozbiór ma charakter uniwersalny, służy kształtowaniu kultury społeczeństwa, kształceniu ogólnemu i zawodowemu, a także rozrywce. W naszej bibliotece znajduje się kanon literatury o wartościach ponadczasowych, czyli klasyka polska i obca oraz wszystkie najważniejsze pozycje współczesnej prozy, które są na bieżąco aktualizowane.

Biblioteka posiada obszerny księgozbiór obejmujący:

– literaturę piękną (polską i obcojęzyczną, prozę i poezję)
– popularnonaukową:

a) nauka o literaturze
b) psychologia
c) religioznawstwo
d) socjologia
e) polityka
f) ekonomia
g) prawo i administracja
h) szkolnictwo i pedagogika
i) etnografia
j) matematyka, fizyka, chemia, biologia, ochorna środowiska
k) medycyna
l) informatyka
ł)inne książki specjalistyczne

Oddział dla dzieci i młodzieży oferuje bogatą ofertę skierowaną dla najmłodszych czytelników.

Ponadto biblioteka posiada bogate zasoby lektur szkolnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Istnieje również możliwość zamówienia książek z innych bibliotek.

Historia biblioteki

Opalenicka biblioteka powstała na zrębach przedwojennej biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych, którego księgozbiór w czasie okupacji był przechowywany w piwnicy opalenickiego ratusza. Pieczę nad nim sprawowała woźna ratusza pani Konstancja Przydrożna.

W 1945 r. burmistrz miasta Czesław Rutecki zlecił zorganizowanie wypożyczalni książek pracownikom zarządu miejskiego. Byli to: Łucja Baraniecka, pełniąca funkcję bibliotekarki do 1947 r. oraz Władysław Bartkowiak, który w 1947 r. przejął opiekę nad zbiorami.

3 marca 1949 r. biblioteka, dotąd mająca charakter społeczny, została mianowana Miejską Biblioteką Publiczną. Odtąd MBP została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych. W tym samym czasie stanowisko kierownika placówki powierzono Jadwidze Borowskiej, pełniacej tę funkcję do 30 września 1951r.

Na wypożyczalnię przeznaczono lokal przy Rynku, jego powierzchnia wynosiła 49 metrów kwadratowych. W tym pomieszczeniu biblioteka działała do 1952 r., a następnie została przeniesiona do budynku przy ulicy 1 Maja, a w 1959 na ulicę Farną.

W 1953 r. wraz ze zmianą lokalu funkcję kierownika placówki zaczęła pełnić Wanda Szade, pracująca w bibliotece do 1962 r. Kolejnymi kierownikami były: od 1962 r. Genowefa Duda, od 1972 r. Janina Grabowska, która po 1989r. została przemianowana na dyrektora, a od 2006 do 2016 tę funkcję pełniła Ewa Grabowska. Od roku 2016 kierownikiem biblioteki jest Karol Piotrzkiewicz.

Pierwsza informacja o wypożyczeniu książek za miesięczną opłatą 30 i 10 zł pochodzi z roku 1949. Z tego okresu mamy też pierwsze potwierdzone wiadomości o księgozbiorze i czytelnikach. Sprawozdanie z tamtego roku mówi, że biblioteka liczyła 172 czytelników i posiadała 1182 woluminy, nabywane z różnych nieodpłatnych źródeł. Była otwarta dwa razy w tygodniu przez trzy godziny.

W roku 1969 miało miejsce kolejne przeniesienie zbiorów bibliotecznych. Tym razem z lokalu przy ulicy Farnej do nowootwartego Miejskiego Domu Kultury,w którym biblioteka miała swoją siedzibę przez 10 lat. W 1979 r. nastąpiło zakończenie rozbudowy MDK i biblioteki. Powstał Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych. Rozbudowano też znacznie sieć biblioteczną, na którą obecnie składają się 4 filie i 3 punkty biblioteczne.

W 2005 roku BPMiG Opalenica wprowadziła elektroniczne karty czytelnicze.