Zarządzenie nr 8/2019
Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad i warunków korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Opalenica.

Zarządzenie nr 8_2019

 

Zarządzenie nr 13/2022
Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie zasad i warunków korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Opalenica.
Zarządzenie nr 13_2022