1. Wyjazd „na dzika” ze względów organizacyjnych odwołany.
  2. Można dokonywać wpłat semestralnych 50zł na stałych dyżurach Rady Programowej.
  3. 29 września 2022r. /czwartek/ odbywa się doroczny marsz z kijkami, tzw. marsz „AS-ów” czyli aktywnych seniorów, organizowany przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opalenicy. Studenci Opalenickiego UTW otrzymali zaproszenie do udziału w tej rekreacyjnej imprezie. Marsz zaczyna się o godz. 1000 sprzed Centrum Kultury, wiedzie ulicami miasta do Parku i tam we wigwamie nastąpi zakończenie. Udział jest bezpłatny. Prosimy chętnych studentów do zgłoszenia się do udziału w marszu do dnia 26 września /poniedziałek/  na dyżurze Rady Programowej lub telefonicznie do dziekana 888 207 211

  4. Otrzymaliśmy również zaproszenie na grzybobranie od Miedzichowskiego UTW na 7 października 2022, na które trzeba będzie dojechać  własnym pojazdem. Swój udział w grzybobraniu proszę również zgłosić na dyżurze Rady Programowej do 3 października 2022. Szczegóły podamy w późniejszym terminie. Dojazd  organizowany będzie w podobny sposób, jak w poprzednich latach /kilka samochodów zabiera pasażerów/.
  5. Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 odbędzie się 6 października  o godz. 1700Centrum Kultury w Sali Widowiskowej. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.
  6. Osoby chcące zapisać się do UTW mogą zgłaszać się na dyżury Rady Programowej  w poniedziałki o godz. 1000 do Centrum Kultury. Tam też można uzyskać informacje dotyczące działalności naszego Uniwersytetu. Kwestionariusze zgłoszeniowe można odebrać również w Bibliotece  w Centrum Kultury, po wypełnieniu złożyć  dyżurującej Radzie Programowej w poniedziałki. Chętnych do wstąpienia w szeregi „studenckiej braci” Opalenickiego UTW serdecznie zapraszamy!
  7. Słuchacze naszego UTW mają możliwość skorzystania z basenu w hotelu „REMES”. Opłata za 20 wejść 170zł do wykorzystania przez 1,5 miesiąca, od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1600. Dodatkowe informacje: tel. 602 753 609.

Dziekan UTW
Elżbieta Adamczewska