1.  Ze względu na przedstawienie w przedszkolu 13 maja 2022, j. angielski został przełożony na 20 maja, odbędą się 2 godziny zajęć.
  2. Ostatnie zajęcia sekcji komunikacji społecznej odbędą się w poniedziałek, 16 maja, godz. 1630 w Zespole Szkół.
  3. Zmiana lokum na ostatnie spotkanie sekcji literacko-filmowej !!!. Zamiast auli  Przedszkola  na ul. Zamkowej spotykamy się na nowej strażnicy przy ul. Młyńskiej o godz. 1630. Tradycyjnie,  zajęcia sek. literacko-filmowej na zakończenie roku akadem. upłyną przy kawie z ciastkiem. Zatem prowadzimy składkę 10 zł. Studenci zainteresowani proszeni są o zgłoszenie się do kol. Eli Mazurek do 20 maja.
  4. Wyjazd na zakończenie roku akademickiego 2021/22 do Poznania nastąpi 7 czerwca 2022 tj. wtorek, o godz. 930 sprzed Urzędu. Program obejmuje podsumowanie roku akad. przez dziekan UTW, wykład prof. S. Jankowiaka, wystąpienie Rektor UAM prof. Bogumiły Kaniewskiej, burmistrza Opalenicy Tomasza Szulca, podziękowanie Małgosi Zamośnej za wieloletnie prowadzenie kroniki UTW. Po oficjalnej części przejedziemy autobusem zwiedzać schron dla ludności cywilnej Poznania. Następnie zatrzymamy się w King Crossie, gdzie można będzie zjeść obiad, czy wypić kawę. Przewidywany powrótok. 1730.
  5. Ostatnie zajęcia sekcji kulinarnej będą miały charakter pikniku, który odbędzie się w Dakowych Mokrych, 28 czerwca 2022r., tj. wtorek,  o godz. 1600.
  6. Wyjazd na „dzika” ze względów organizacyjnych przełożony na połowę września 2022.
  7. Dziękuję kol. Ewie Czarnuszka za zaangażowanie w organizacji Rajdu Wiosennego nordic walking w Porażynie 6 maja 2022r.
  8. Dyrektor Centrum Kultury zaproponował udział w projekcie skierowanym dla osób w wieku 60 +.  Tytuł projektu: „A na wiosnę forma rośnie!”. Kieruje nim  Pani Ewa Grabowska z biblioteki. W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl zajęć obejmujących: nowe technologie, rozwój, zdrowie i ruch. Rozpocznie się w styczniu, a zajęcia odbywać się będą w siedzibie Centrum Kultury. Szczegóły zostaną podane  w późniejszym terminie. Zajęcia w projekcie są bezpłatne.
  9. Słuchacze naszego UTW mają możliwość skorzystania z basenu w hotelu „REMES”. Opłata za 20 wejść 170zł do wykorzystania przez 1,5 miesiąca, od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1600. Dodatkowe informacje: tel. 602 753 609.

Dziekan UTW
Elżbieta Adamczewska